Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rezervační systém pro jednání DŘ 2024

Nahlížení na rezervované termíny pro jednání DŘ 2024 (pro ZP)

Přístupové heslo a další instrukce obdrží koordinátoři jednotlivých segmentů prostřednictvím e-mailu nejpozději do konce února 2023.

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách.

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR a pro rok 2024 probíhá za předsednictví PRIVALAB – spolek privátních diagnostických laboratoří, z.s.

Zahajovací jednání a jednací řád

Analytická komise DŘ 2024

Přípravná fáze dohodovacího řízení

Závěrečná fáze dohodovacího řízení

Zápisy z jednání mezi pojišťovnami a poskytovateli v závěrečné fázi dohodovacího řízení

Protokoly o dohodě uzavřené v závěrečné fázi dohodovacího řízení

Zápis ze závěrečného jednání dohodovacího řízení ze dne 20.6.2023 a závěrečný protokol o výsledku dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2024